Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσα από το νέο παιδαγωγικό μοντέλο που θέλει το μαθητή χαρούμενο μέσα σ’ ένα δημιουργικό πλαίσιο-ομάδα, όπου μπορεί να εξελίσσει τις δυνατότητες -δεξιότητές του. Πιστεύω μας Οι μαθητές να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα παίρνοντας τη γνώση αβίαστα μέσα από ενδιαφέρουσες διαδικασίες. Η Ομαδοσυνεργατική είναι επίσης μια από τις μεθόδους που ακολουθεί το σχολείο μας, διότι μέσα από την …

Περισσοτερα
Αγάπη για εκμάθηση