Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο “Learning by doing-Βιωματική μάθηση” δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στον όμορφο κόσμο της μάθησης μέσω της δημιουργίας. Σύμφωνα με το “Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών” η Ευρωπαιδεία εφαρμόζει πρώτη στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης τη διαθεματική προσέγγιση η οποία υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργής συμμετοχής του μαθητή, για την απόκτηση της γνώσης στην …

STEAM logo

High Quality Education Programmes STEAM

Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη μέσω της Αγγλικής γλώσσας Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms Θεατρική – Ρυθμική Μουσική Αγωγή Φωτογραφίες   Βίντεο

kindergarten

Kindergarten

  Τα παιδιά στη προσχολική ηλικία, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, είναι προικισμένα από τη φύση να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν άμεσα κάθε είδους γνώση. Η καλύτερη ηλικία στην οποία τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να μαθαίνουν εύκολα μια ξένη γλώσσα είναι από 2-6 ετών. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η χαρά που θα εισπράττουν τα παιδιά από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμά …