Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο “Learning by doing-Βιωματική μάθηση” δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στον όμορφο κόσμο της μάθησης μέσω της δημιουργίας. Σύμφωνα με το “Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών” η Ευρωπαιδεία εφαρμόζει πρώτη στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης τη διαθεματική προσέγγιση η οποία υποστηρίζεται από μεθόδους ενεργής συμμετοχής του μαθητή, για την απόκτηση της γνώσης στην …

STEAM logo

High Quality Education Programmes STEAM

Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη μέσω της Αγγλικής γλώσσας Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO Mindstorms Θεατρική – Ρυθμική Μουσική Αγωγή Φωτογραφίες   Βίντεο

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσα από το νέο παιδαγωγικό μοντέλο που θέλει το μαθητή χαρούμενο μέσα σ’ ένα δημιουργικό πλαίσιο-ομάδα, όπου μπορεί να εξελίσσει τις δυνατότητες -δεξιότητές του. Στόχος μας Είναι ο άψογος χειρισμός της ξένης γλώσσας – προφορικός και γραπτός λόγος – αλλά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων με εξατομικευμένη …