Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσα από το νέο παιδαγωγικό μοντέλο που θέλει το μαθητή χαρούμενο μέσα σ’ ένα δημιουργικό πλαίσιο-ομάδα, όπου μπορεί να εξελίσσει τις δυνατότητες -δεξιότητές του. Στόχος μας Είναι ο άψογος χειρισμός της ξένης γλώσσας – προφορικός και γραπτός λόγος – αλλά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων με εξατομικευμένη …