Φιλοσοφια μας
Η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσα από το νέο παιδαγωγικό μοντέλο που θέλει το μαθητή χαρούμενο μέσα σ’ ένα δημιουργικό πλαίσιο-ομάδα, όπου μπορεί να εξελίσσει τις δυνατότητες -δεξιότητές του.

Πιστεύω μας

Οι μαθητές να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα παίρνοντας τη γνώση αβίαστα μέσα από ενδιαφέρουσες διαδικασίες.

Η Ομαδοσυνεργατική είναι επίσης μια από τις μεθόδους που ακολουθεί το σχολείο μας, διότι μέσα από την καλή συνεργασία της ομάδας,τα παιδιά βάζουν στόχους που θέλουν να κατακτήσουν αναπτύσσοντας έτσι την επικοινωνία μεταξύ τους στην ξένη γλώσσα, εξελίσσοντας τις γνώσεις τους και παράλληλα επιτυγχάνοντας με τη βοήθεια όλης της ομάδας, και τους προσωπικούς τους στόχους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται στην Ευρωπαιδεία είναι διεθνών εκπαιδευτικών προδιαγραφών, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Στόχος μας

Είναι ο άψογος χειρισμός της ξένης γλώσσας – προφορικός και γραπτός λόγος – αλλά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων με εξατομικευμένη προσέγγιση για τον κάθε μαθητή.

Ευθύνη μας

Είναι η ευχέρεια του λόγου της ξένης γλώσσας που πρωτίστως αποκτούν οι μαθητές μας, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών στο να σκέφτονται και να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα!

Υποχρέωση όλων των εκπαιδευτικών της Ευρωπαιδείας

Είναι να καλλιεργούν την αγάπη των μαθητών για αναζήτηση και «the lifelong love for learning» την αγάπη για δια βίου μάθηση.

Ενστερνιζόμενοι την άποψη του Professor Elmond – καθηγητή στο Harvard Universityυπεύθυνου του προγράμματος «Leaders of Learning» ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές στην εκπαίδευση για είναι κοσμοϊστορικές λόγω και της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας. Εμείς στην Ευρωπαιδεία στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, καινοτομούμε, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μαθητές μας να φτάσουν στην επιτυχία !

«Η παιδεία καθάπερ ευδαίμων χώρα πάντα τ’ αγαθά φέρει»

Σωκράτης

Εκπαίδευση

Το έργο μας στον τομέα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη διεθνή χωρίς σύνορα εκπαίδευση και στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού.Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο η διασύνδεση και η διαπολιτισμική μάθηση είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά μας ώστε να μπορούν να μιλούν τη γλώσσα του άλλου, να επικοινωνούν, να εργάζονται αρμονικά σε ομάδες και να έχουν παγκόσμια προοπτική.