Παράσταση της Ευρωπαιδείας Αγ. Αρτεμίου στο Θέατρο Ηλιούπολης – Μάιος 2014

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας να κάνουμε την μάθηση όσο γίνεται περισσότερο διασκεδαστική, επιλέγουμε παραγωγικούς τρόπους, προκειμένου τα παιδιά να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες παίρνοντας πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας ρόλους και αρμοδιότητεςκαι φυσικά εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους μέσα από αναζήτηση πληροφοριών και διαλόγους.

Τον Μάιο που μας πέρασε, τα σχολεία “Ευρωπαιδεία” πραγματοποίησαν μια θεατρική παράσταση στο θέατρο Ηλιούπολης. Οι μαθητές μας, χωρισμένοι σε ομάδες και ορμώμενοι από τη συνεργασία που υπήρξε μέσα στη χρονιά με μαθητές σχολείων στο εξωτερικό, έκαναν μια έρευνα μόνοι τους και μας παρουσίασαν από μια χώρα ανά ομάδα.

Οι χώρες που παρουσιάστηκαν είναι:

Sri Lanka

Ancient England : Αρχάια Αγγλία

Ancient China : Αρχαία Κίνα

Greece 5th Century : Ελλάδα 5ος Αιώνας

IOWA U.S.A : Άιοβα Η.Π.Α