Εκμάθηση

Μελέτη και εκμάθηση στο χώρο του σχολείου όπου οι μαθητές διδάσκονται το πως να μαθαίνουν με την καθοδήγηση και τη βοήθεια του καθηγητή, να προετοιμάζουν την εργασία της επόμενης εβδομάδας για το σπίτι.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην δημιουργία διαλόγων ανάμεσα στους μαθητές που σε κάθε μάθημα εξασκούνται σε όσα διάσκονται, συνθέτοντας διαλόγους αποκτώντας έτσι ικανότητα και αυτοπεποίθηση στον προφορικό λόγο.

Study Lab. Στην Ευρωπαιδεία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και αποτελούν βασικό εργαλείο έρευνας και επικοινωνίας των μαθητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης μέσα από το Study Lab γίνεται εμπέδωση της διδακτέας ύλης με εξατομικευμένη εργασία, στοχεύοντας στις αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Reading Marathon-Μαραθώνιος Ανάγνωσης. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ανάγνωσης, αποκτώντας ευχέρεια λόγου, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους .

Τέχνη και γλώσσα-θεατρικές παραστάσεις. Η προσέγγιση των θεατρικών παραστάσεων στην Ευρωπαιδεία δεν αποτελεί μια απλή διαδικασία αποστήθισης. Κι εδώ ο μαθητής αυτενεργεί, ερευνά μαθαίνοντας μέσα από τη συγγραφική τέχνη, εμπλέκεται με κουλτούρες και ιδέες και παρουσιάζει παραστάσεις υψηλής αισθητικής.

Προσφέρουμε στους μαθητές μας σημαντική υποστήριξη προκειμένου να τους οδηγήσουμε στην επιτυχία τους και στην κατάκτηση των πτυχίων για τα οποία εξετάζονται. Γιαυτό το σκοπό:

Για τα τμήματα τελικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις Lower-Proficiency,Cambridge-Michigan, προσφέρεται στους μαθητές προετοιμασία μέσα από αυθεντικά εβδομαδιαία tests σε συνθήκες πραγματικής εξέτασης και interviews με ξένους καθηγητές.

Cambridge Placement test-on-line. Test αξιολόγησης για μαθητές από ιδιαίτερα μαθήματα. Στην Ευρωπαιδεία οι μαθητές μπορούν να αξιολογηθούν ως προς το επίπεδο των γνώσεών τους με το Placement Test -on line και να μπουν σε τμήμα εντατικό ή κλασικό.