Συνεργασία με επιλεγμένα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στο εξωτερικό.

  • Decorah Middle School,Iowa-USA
  • Molagoda Primary School,Sri Lanka
  • Primary School in Devon, England
  • Jamshedpur,Jharkhand.India
  • Virginia High school, U.S.A

 

Συνεργασία με Ελληνικά και Ξένα Πανεπιστήμια

Artful Thinking-Harvard University

Πανεπιστήμιο Harvard

Πανεπιστήμιο Κρήτης-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία

Πανεπιστήμιο Πάτρας