Η Μύρτις πάει στο Σχολείο

"Περί το 430 π.Χ λοιμός ενέσκηψε αιφνιδίως εις την πόλιν των Αθηνών ...και νεκροί έκειντο εν ταις οδοις ...έθαπτον δε ως έκαστος εδύνατο" (Θουκυδίδης, Ιστορία)... 150 άνδρες,γυναίκες και παιδιά θάβονται βιαστικά σε ένα κοινό τάφο στον Κεραμεικό. Το 1994-1995, στη διάρκεια των εργασιών της ...
Περισσότερα