Η φιλοσοφία μας

Φιλοσοφια μας
Η φιλοσοφία μας εκφράζεται μέσα από το νέο παιδαγωγικό μοντέλο που θέλει το μαθητή χαρούμενο μέσα σ’ ένα δημιουργικό πλαίσιο-ομάδα, όπου μπορεί να εξελίσσει τις δυνατότητες -δεξιότητές του.

Στόχος μας

Είναι ο άψογος χειρισμός της ξένης γλώσσας – προφορικός και γραπτός λόγος – αλλά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων με εξατομικευμένη προσέγγιση για τον κάθε μαθητή.

Υποχρέωση όλων των εκπαιδευτικών της Ευρωπαιδείας

Είναι να καλλιεργούν την αγάπη των μαθητών για αναζήτηση και «the lifelong love for learning» την αγάπη για δια βίου μάθηση.

Ενστερνιζόμενοι την άποψη του Professor Elmond – καθηγητή στο Harvard University υπεύθυνου του προγράμματος «Leaders of Learning» ότι τα επόμενα χρόνια οι αλλαγές στην εκπαίδευση θα είναι κοσμοϊστορικές λόγω και της γρήγορης εξέλιξης της τεχνολογίας. Εμείς στην Ευρωπαιδεία στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, καινοτομούμε, εξελισσόμαστε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε οι μαθητές μας να φτάσουν στην επιτυχία!

«Η παιδεία καθάπερ ευδαίμων χώρα πάντα τ’ αγαθά φέρει»

Σωκράτης

, ,